Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη για την πρόσληψη μίας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

18 Φεβρουαρίου 2021 Προκήρυξη για την πρόσληψη μίας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 3152/10.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ παρ' Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή, όπως διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. 3579/15.2.2021 διαβιβαστικό έγγραφο του ΠΓΝΙ.  

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων είχε αποστείλει έγγραφα στις διοικήσεις  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προκειμένου να πληρωθούν και οι δύο (2) θέσεις έμμισθων Δικηγόρων γιατί ένας μόνο δικηγόρος δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στο αντικείμενο απασχόλησης του Νοσοκομείου, το οποίο είναι τεράστιο, εκτεινόμενο σε πολλά δίκαια, με ιδιαίτερες απαιτήσεις και πολύπλοκες διαδικασίες. Όμοιου περιεχομένου έγγραφα έχουν αποσταλεί από το Δ.Σ. και σε άλλους φορείς,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ανήκοντα στον Δημόσιο Τομέα προκειμένου να προσλαμβάνουν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, ώστε να παρέχεται σταθερή και ασφαλής νομική υποστήριξη του εκάστοτε φορέα, οικονομία δυνάμεων και πόρων αλλά και διαφανείς διαδικασίες επιλογής.          

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέσης δικηγόρου ΠΓΝΙ Προκήρυξη 1 θέσης δικηγόρου ΠΓΝΙ Μέγεθος αρχείου: 405 KB
Διαβιβαστικό προκήρυξης ΠΓΝΙ 15.2.2021 Διαβιβαστικό προκήρυξης ΠΓΝΙ 15.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 728 KB