Νέα & Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Θέμα : ΚΠολΔ: Δικονομικές στρεβλώσεις στην τακτική διαδικασία και στην αναγκαστική εκτέλεση» 14.11.2019 Αίθουσα ΕΒΕΑ Αθήνα

03 November 2019

Ημερίδα Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος