Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 2ο ΤΜΗΜΑ - Δικάσιμος 25ης.01.2023

19 Ιανουαρίου 2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 2ο ΤΜΗΜΑ - Δικάσιμος 25ης.01.2023

 

Στο κλειστό πεδίο μελών έχει αναρτηθεί το έκθεμα της δικασίμου. 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ή δημοσιοποίηση του συνημμένου αρχείου καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Η Συνεδρίαση του 2oυ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων  θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 25.01.2023 , ώρα 10:30.