Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων - καθορισμός δικασίμων για την παράταση του δικαστικού έτους

14 Μαΐου 2020 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων - καθορισμός δικασίμων για την παράταση του δικαστικού έτους

Οι δικάσιμοι αφορούν για τα διαστήματα από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων 83/14.5.2020 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων 83/14.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 106 KB