Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Έκθεμα υποθέσεων των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου για τις δικασίμους 5.6.2020 & 12.6.2020 και οδηγίες για τις εξαλείψεις

29 Μαΐου 2020 Έκθεμα υποθέσεων των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου για τις δικασίμους 5.6.2020 & 12.6.2020 και οδηγίες για τις εξαλείψεις

Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έχει εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες και έκθεμα για τις δικασίμους 5.6.2020 και 12.6.2020, το οποίο θα βρείτε στο πεδίο μελών της ιστοσελίδας, επιλέγοντας επικαιρότητα, υπηρεσίες δικαστηρίων -πινάκια - αποφάσεις. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά !!