Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-7-2020

06 Ιουλίου 2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 7-7-2020
 • Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων
  Αφού λήφθηκε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4690/2020 , σε
  συνδυασμό με το γεγονός ότι στις αίθουσες των ακροατηρίων του
  Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, επιτρέπεται πλέον η είσοδος 23 ατόμων
  περίπου, σας ενημερώνουμε ότι, προς αποφυγή συνωστισμού, οι
  υποθέσεις της δικασίμου της 7-7-2020 , θα εκδικαστούν ως εξής:
  1) Στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, θα λάβει χώρα
  προεκφώνηση στις 10.00 στην αίθουσα του ακροατηρίου του ΜΟΔ
  Ιωαννίνων.
  2) Στις υποθέσεις των μικροδιαφορών η προεκφώνηση θα λάβει χώρα
  στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα στις
  10.00 θα προηγηθεί η εκφώνηση υποθέσεων, για τις οποίες έχει
  υποβληθεί αίτημα αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4
  του ν. 7690/2020. Στις 10.10 θα αρχίσει η προεκφώνηση των
  υποθέσεων με αριθμό εκθέματος από 1 έως 15 και στις 10.20 η
  προεκφώνηση των υπόλοιπων υποθέσεων. Στη συνέχεια θα λάβει
  χώρα η διανομή των υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και η
  συζήτηση αυτών θα αρχίσει περίπου στις 11.00. Θα καταβληθεί
  προσπάθεια να ανευρεθεί , πέραν των παραπάνω και άλλη αίθουσα
  (Εφετείο), στις οποίες θα συζητηθούν οι υποθέσεις, με την παρουσία
  σ’ αυτές ατόμων, όχι περισσότερων των 23.
   
  Ιωάννινα 3-7-2020
  Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων
  Θεοδώρα Τερζοπούλου
   
   

 

Συνημμένα αρχεία:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 641/3.7.2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 641/3.7.2020 Μέγεθος αρχείου: 29 KB