Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις

12 Ιανουαρίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις

Στο πεδίο μελών με τους κωδικούς σας μπορείτε να δείτε τα εκθέματα των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανά δικάσιμο (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΠΙΝΑΚΙΑ) και ποίες υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με την  νέα ΚΥΑ καθώς και τα εκθέματα μελλοντικών δικασίμων στις οποίες ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 έως 31.12.2020.

Ακολουθεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για τον τρόπο διεξαγωγής και εκδίκασης των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Υπάρχει ζήτημα με την εκδίκαση των εξαλείψεων κατ΄ αντιδικία καθώς οι Τράπεζες δεν παρίστανται στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Έχει εντοπιστεί και ήδη αναφερθεί στο Υπουργείο ώστε στην επόμενη τυχόν ΚΥΑ να γίνει ρητή αναφορά για τις εξαλείψεις, ώστε να εκδικάζονται όπως την προηγούμενη περίοδο.       

Πέραν των οδηγιών που έχει εκδώσει το Πρωτοδικείο για τη λειτουργία του δικαστηρίου ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ακολουθεί υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης.

Προς διευκόλυνση και κατά το δυνατόν επιτάχυνση της διαδικασίας οι δικηγόροι μπορούν αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot.ioan.endika.mesa@3243.syzefxis.gov.gr του γραφείου των ασφαλιστικών μέτρων έτοιμη την απόφαση  της εξάλειψης σε μορφή word ΚΑΙ την αίτηση της εξάλειψης σε μορφή word.

Επισυνάπτεται Δήλωση 242 παρ. 2 ΚΠολΔ παράστασης από την προηγούμενη μέρα και όχι κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.  

Για κάθε νεότερη ανακοίνωση θα υπάρχει ενημέρωση.-

Συνημμένα αρχεία:
Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Μέγεθος αρχείου: 18 KB
Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Μέγεθος αρχείου: 10 KB
Ανακοίνωση 12.1.2021 για ασφαλιστικά Πρωτοδικείου Ανακοίνωση 12.1.2021 για ασφαλιστικά Πρωτοδικείου Μέγεθος αρχείου: 15 KB