Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις

13 Απριλίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις

Προσοχή !!

Μετά από αίτημα του Δ.Σ. επαναπροσδιορίστηκαν με την από 19.1.2021 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 έως 31.12.2020. Στο πεδίο μελών με τους κωδικούς σας μπορείτε να δείτε τα εκθέματα των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανά δικάσιμο (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΠΙΝΑΚΙΑ) και ποίες υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με την  νέα ΚΥΑ καθώς και τα εκθέματα μελλοντικών δικασίμων στις οποίες ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 έως 31.12.2020.

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 17.3.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ                   ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

19-2-2021                            21-5-2021

26-2-2021                            14-5-2021

5-3-2021                              28-5-2021

12-3-2021                             4-6-2021

19-3-2021                            11-6-2021

Επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων  που αποσύρθηκαν λόγω covid-19 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ       ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

30-10-2020            05-02-2021

06-11-2020            12-02-2021

13-11-2020            19-02-2021

20-11-2020            26-02-2021

27-11-2020            05-03-2021

04-12-2020            12-03-2021

15-01-2021            12-03-2021

11-12-2020            19-03-2021

18-12-2020           26-03-2021

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 17.2.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ                   ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

22-01-2021                        2.4.2021

29-01-2021                        2.4.2021

5-02-2021                          9.4.2021

12-02-2021                      16-04-2021

 Ακολουθεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για τον τρόπο διεξαγωγής και εκδίκασης των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Πέραν των οδηγιών που έχει εκδώσει το Πρωτοδικείο για τη λειτουργία του δικαστηρίου ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ακολουθεί υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης.

Προς διευκόλυνση και κατά το δυνατόν επιτάχυνση της διαδικασίας οι δικηγόροι μπορούν αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot.ioan.endika.mesa@3243.syzefxis.gov.gr του γραφείου των ασφαλιστικών μέτρων έτοιμη την απόφαση  της εξάλειψης σε μορφή word ΚΑΙ την αίτηση της εξάλειψης σε μορφή word.

Επισυνάπτεται Δήλωση 242 παρ. 2 ΚΠολΔ παράστασης από την προηγούμενη μέρα και όχι κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.  

Για κάθε νεότερη ανακοίνωση θα υπάρχει ενημέρωση.-

Συνημμένα αρχεία:
Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Μέγεθος αρχείου: 18 KB
Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Μέγεθος αρχείου: 10 KB
Ανακοίνωση 12.1.2021 για ασφαλιστικά Πρωτοδικείου Ανακοίνωση 12.1.2021 για ασφαλιστικά Πρωτοδικείου Μέγεθος αρχείου: 15 KB
ΠΡΑΞΗ 4Β/11.1.2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 29.10.2020 ΠΡΑΞΗ 4Β/11.1.2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 29.10.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 76/17.2.2021 επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 1.1.2021 Πράξη 76/17.2.2021 επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 1.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Ανακοίνωση επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ 17.3.2021 Ανακοίνωση επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ 17.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
Πράξη 127/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από19.2.2021 Πράξη 127/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από19.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB