Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση για τις υποθέσεις που ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΛΗΤΕΥΣΗ

10 Φεβρουαρίου 2021 Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση για τις υποθέσεις που ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ  κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για τις υποθέσεις που αναβλήθηκαν και τη δικάσιμο που αναβλήθηκε η κάθε μία στις δικασίμους 11.11.2020, 25.11.2020, 9.12.2020, ,13.1.2021, 27.1.2021, 10.2.2021  ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΚΛΗΤΕΥΣΗ. 

Συνημμένα αρχεία:
Δ.Εφετείο ανακοίνωση για δικάσιμο 11.11.2020 Δ.Εφετείο ανακοίνωση για δικάσιμο 11.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
Δ.Εφετείο ανακοίνωση για δικάσιμο 25.11.2020 Δ.Εφετείο ανακοίνωση για δικάσιμο 25.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 5.37 MB
Δ.Εφετείο Β ανακοίνωση για δικάσιμο 9.12.2020 Δ.Εφετείο Β ανακοίνωση για δικάσιμο 9.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 18 KB
Δ.Εφετείο Α ανακοίνωση για δικάσιμο 9.12.2020 Δ.Εφετείο Α ανακοίνωση για δικάσιμο 9.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
Δ. Εφετείο τμήμα Β ανακοίνωση για δικάσιμο 27.1.2021 αναβολές Δ. Εφετείο τμήμα Β ανακοίνωση για δικάσιμο 27.1.2021 αναβολές Μέγεθος αρχείου: 9 KB
Δ. Εφετείο τμήμα A ανακοίνωση για δικάσιμο 13.1.2021 αναβολές Δ. Εφετείο τμήμα A ανακοίνωση για δικάσιμο 13.1.2021 αναβολές Μέγεθος αρχείου: 16 KB
Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων αναβολές 10.2.2021 Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων αναβολές 10.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 13 KB