Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας - Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας - λήξη προθεσμίας πρόσκλησης 16.7.2021

03 Ιουλίου 2021 Πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας - Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας - λήξη προθεσμίας πρόσκλησης 16.7.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων (ΔΣΙ) υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και Έγγραφο Συμφωνίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Παρακαλούνται, όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, να το δηλώσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Συλλόγου ή μέσω email στον ΔΣΙ μέχρι την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021, προκειμένου να καταρτιστεί ονομαστικός κατάλογος.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μεταξύ του ΚΕΘΙ και του ΔΣΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ