Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95.-

26 Απριλίου 2021 Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95.-

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, ανακοινώνει ότι από τις 26.4.2021 θα εκδίδει πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά Η υπηρεσία για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ktimatologio.gov.gr/ Επισυνάπτονται «Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (άρθ. 5 του Ν.2308/1995») οι οποίες έχουν συνταχθεί από τη Νομική Δ/νση του Φορέα Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κτηματογράφηση της χώρας.

Επισυνάπτονται  : 1. «Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου . (άρθ. 5 του Ν.2308/1995» 2. Πιστοποιτητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου (αρθ.5 του ν.2308/1995) 

Συνημμένα αρχεία:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 22.4.2021 ΕΓΓΡΟΦΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 22.4.2021 ΕΓΓΡΟΦΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ Μέγεθος αρχείου: 163 KB
Πιστοποιτητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου (αρθ.5 του ν.2308/1995) Πιστοποιτητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου (αρθ.5 του ν.2308/1995) Μέγεθος αρχείου: 100 KB