Επιτροπές

Ειδική Επιτροπή εποπτείας κατά  την άσκηση (άρθρο 14 ν. 4194/2013) 

1. Χριστίνα Τσέτσου

2. Κλεοπάτρα Μητρογιάννη

3. Αδαμάντιος Ζώλας

4. Θεοδώρα Παναγιωτοπούλου

5. Ευαγγελία Μήτσιου

 

Τριμελής Επιτροπή διένεξης μελών (άρθρο 95 παρ. 4 Ν. 4194/2013 (άνω 15ετίας)

 1. Μάριος Γιαννέτας

2. Μαρία Κατσαράκη

3. Μαρία Πανούση

 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου (αποτελείται από δικηγόρους άνω της 15ετίας)

Τακτικά Μέλη 

1. Σταυρούλα Γεωργάκη

2. Βασίλειος Τσίλης

3. Σπυρίδων Βέλλης

4. Μαρία Καζαντζή

5. Κωνσταντίνος Τσαγκλής

  Αναπληρωματικά Μέλη 

 1. Χριστίνα Γεωργιάδου

2. Δημήτριος Κονάκης

3. Νικόλαος Σιόντης

4. Σοφία Βαρτζιώτη

5. Αθανάσιος Κίτσιος

 

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου (αποτελείται από δικηγόρους άνω της δεκαετίας)

Τακτικά Μέλη 

 1. Παναγιώτης Ζάκκας

2. Κωνσταντίνος Παπαφωτίκας

3. Σπυρίδων Πάικας 

4. Ελένη Σίμου

5. Μαρία Τσιόγκα

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Ελένη Δρόσου

2. Αντιγόνη Πράσσου

3.Ευθαλία Γκιώκα

 

Επιτροπή για μελέτη θεμάτων που αφορούν την προώθηση των σκοπών του ΔΣΙ (άρθρο 95 παρ. 3 Ν. 4194/2013):

1. Αθανάσιος Δανάκας

2. Αναστάσιοσ Τζώρτζης

3. Χαρίλαος Λαζάνης

 

Διαρκής επιτροπή Κώδικα Δικηγόρων:

1. Αναστασία Γιογλή

2. Σωτήριος Αθανασίου

3. Φίλιππος Πανταζής

4. Ηλίας Πολύμερος

5. Καλλιόπη Νταφοπούλου

 

Επιτροπή κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική, για φορολογία δικηγόρων κλπ

1. Χρήστος Αναστασίου

2. Απόστολος Υφαντής

3. Βασιλική Γιαννοπούλου

4. Άννα Ρογκότη

5. Ξενοφών Στέας

 

Επιτροπή μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, βιβλιοθήκης:

1. Παναγιώτης Θεοδώρου

2. Χρήστος Αντωνίου

3. Αδαμάντιος Ζώλας

4. Αλέξανδρος Κατσάνος

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Αδαμάντιος Ζώλας

Εξωτερικός Συνεργάτης Βιβλιοθήκης: Δημοσθένης Δημοσθένους

 

Επιτροπή παρακολούθησης Νομολογίας

1. Δημοσθένης Δημοσθένους

2. Kων/νος Τσουμάνης

3. Χρήστος Μπάρμπας