Επιτροπές

Ειδική Επιτροπή εποπτείας κατά  την άσκηση (5μελής),

αποτελείται από την Πρόεδρο του Συλλόγου ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, 2 μέλη του ΔΣ μετά από κλήρωση (Αλέξανδρος Κατσάνος, Ανδρονίκη Πανταζή), 2 δικηγόρους άνω της 5ετίας (Κωνσταντίνα Τζοβάρα, Χαρίλαος Λαζάνης).

Επιτροπή Τριμελής διένεξης μελών(άνω 15ετίας)

-Γιαννέτας Μάριος

-Σακκάς Παναγιώτης

- Ζάκκας Παναγιώτης

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου (αποτελείται από δικηγόρους άνω της 15ετίας)

Τακτικά Μέλη 

-Γεωργάκη Σταυρούλα

-Τσίλης Βασίλης                                          

-Βέλλης Σπυρίδων

-Μπλέτσας Νικόλαος

-Τσαγκλής Κων/νος

 Αναπληρωματικά Μέλη 

-Γεωργιάδου Χριστίνα

-Δημήτρης Κονάκης

-Σιόντης Νικόλαος                                     

-Βαρτζιώτη Σοφία

-Κίτσος Αθανάσιος

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου (αποτελείται από δικηγόρους άνω της δεκαετίας)

Τακτικά Μέλη 

-Δαβαρτσίκη Ευφροσύνη

-Κύρκος Γρηγόριος                                               

-Τζοβάρα Λαμπρινή

-Μπάκου Ευστρατία

-Παπαφωτίκας Κων/νος

Αναπληρωματικά Μέλη  

 -Δρόσου Ελένη

-Καλφιγκοπούλου Αλίκη

-Πράσσου Αντιγόνη                                  

-Μητρογιάννη Κλεοπάτρα

-Μάστακα Ανθούλα

 

Επιτροπή για μελέτη θεμάτων που αφορούν την προώθηση των σκοπών του ΔΣΙ:

-Δανάκας Αθανασίος

-Τζώρτζης Αναστάσιος

-Λαζάνης Χαρίλαος

Διαρκής επιτροπή Κώδικα Δικηγόρων:

-Γιογλή Αναστασία

-Αθανασίου Σωτήριος

-Πανταζής Φίλιππος

-Ηλίας Πολύμερος

-Νταφοπούλου Καλλιόπη

Επιτροπή κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική, για φορολογία δικηγόρων κλπ

-Τσούνη Βασιλική

-Αναστασίου Χρήστος

-Ασπρούλια Δήμητρα

-Τσουμάνη  Όλγα

-Στέας  Ξενοφών

Επιτροπή μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, βιβλιοθήκης:

-Θεοδώρου Παναγιώτης

-Ζώνιος Μάριος(μηχανοργάνωση)

-Ζώλας Αδαμάντιος

-Δριγκόπουλος Σπυρίδων

Επιτροπή παρακολούθησης Νομολογίας

-Τσουμάνης Κων/νος

-Σπανού Μαρία-Σοφία

-Δέρβας Ιωάννης