Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό
Καλφιγκοπούλου Αλίκη Γραμματεία 2651037858 6947005144
Κασσάνδρα Σκάρπου Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Ευδοξία Λιοκάτη Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Fax Συλλόγου   2651037840