Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό
Καλφιγκοπούλου Αλίκη Γραμματεία 2651037858 6947005144
Κώτση Ευαγγελία Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Λαϊνά Μαρία Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Fax Συλλόγου   2651037840