Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό e-mail  
Καλφιγκοπούλου Αλίκη Γραμματεία 2651037858 6947005144 akalfigo@gmail.com  
Ντούβαλη Ευρύκλεια Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228      
  Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228      
Fax Συλλόγου   2651037840