Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό
Καλφιγκοπούλου Αλίκη Γραμματεία 2651037858 6947005144
Ντούβαλη Ευρύκλεια Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Σαπλαούρα Βελισσαρία Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης 2651022228  
Fax Συλλόγου   2651037840