Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά από μεγάλο προβληματισμό και έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των μελών του, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα να έχουν όλα τα μέλη του κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης.  Η μόνιμη επωδός τα τελευταία χρόνια ήταν ότι ο κίνδυνος πλέον ήταν εμφανής, προ των πυλών αλλά το κόστος εξαιρετικά μεγάλο για ατομική ασφάλιση. Το Δ.Σ. λοιπόν κάλεσε δύο από τις πιο γνωστές εταιρίες στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και συζήτησε επί μακρόν τις ανάγκες των μελών και τις δυνατότητες του ταμείου. Ακολούθησαν συνεδριάσεις με τους εκπροσώπους των εταιριών, ανταλλαγή προβληματισμών, γόνιμος διάλογος και νομικές τοποθετήσεις και τελικά καταλήξαμε να υπογραφεί με την εταιρία  GENERALI  σύμβαση ασφάλισης για την κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης όλων των μελών μας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ για κάθε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. για ένα έτος.

Κάθε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. καλύπτεται αρκεί να αποστείλει στην έδρα του Λ.Ε.Δ.Ε. (Αχαρνών 29) τη συνημμένη αίτηση και δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. 

Η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε:

  • Αμιγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως δικηγόρου, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
  • Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
  • Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
  • Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
  • Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
  • Κλοπή διαρρήξεως ή και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.

 

Συνημμένα αρχεία:
GENERALI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GENERALI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μέγεθος αρχείου: 36 KB
GENERALI ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ GENERALI ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 47 KB
GENERALI ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2019 GENERALI ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2019 Μέγεθος αρχείου: 5.37 MB
GENERALI ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ GENERALI ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Μέγεθος αρχείου: 4.31 MB