Δικαστήρια Ιωαννίνων

Υπηρεσία Ιδιότητα Τηλέφωνο Εσωτερικό
EΦETEIO IΩANNINΩN ΠPOEΔPOΣ 88911 311
 3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  EΦETEΣ 88913 313
 efeteio@efeteio-ioanninon.gov.gr
 
EΦETEΣ 88914 314
  ΓPAMMATEAΣ 88910 310
  ΠOINIKO 88909 309
  ΠOINIKO 88907 307
  ΠOΛITIKO 88908 308
  EΠIMEΛHTEΣ 88912 312
  BOYΛEYMATA 88906 306
EIΣAΓΓEΛIA EΦETΩN IΩANNINΩN EIΣAΓΓEΛEAΣ 88917 317
3ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ANTIEIΣAΓΓEΛEAΣ 88915 315
grammateia.esefioan@3243.syzefxis.gov.gr ΓPAMMATEAΣ 88920 320
  MIKTO OPKΩTO 88921 321
  ΠENTAMEΛEΣ 88922 322
  TPIMEΛEΣ 88923 323
  EΠIMEΛHTEΣ 88916 316
ΠPΩTOΔIKEIO IΩANNINΩN ΠPOEΔPOΣ ΠPΩT. A ́ 88824 224
2ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ΠPOEΔPOΣ ΠPΩT. B ́& Γ΄ 88818 218

prot.ioan@protodikeio-ioanninon.gov.gr

 

AIΘOYΣA ΔIKAΣTΩN  88858 258
  ANAKPITHΣ 88816 216
  ΓPAMMATEAΣ 88822 222
  ΓPAM. ANAKP. 88817 217
  ΔIAΘHKEΣ προ 2013 - ETAIPEIEΣ ΠTΩXEYΣEIΣ 88819 219
  ΠOΛYMEΛEΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  88821 221
  EΠIMEΛHTΩN 88823 223
  KATAΘΕΣΕΙΣ MONOMEΛOYΣ 88825 225
  MONΟΜΕΛEΣ ΠPΩTOΔIKEIO 88826 226
  BOYΛΕΥΜΑΤΑ -  ΔIATΑΓΕΣ ΠΛHPΩMΗΣ 88827 227
  EIΔΙΚΟΣ ANAKPITHΣ 88828 228
  ΓPAMMATEIA ΠOINIKΩN 88829 229
  ΓPAMMATEIA ΠOINIKΩN 88830 230
  ΓPAMMATEIA ΠOINIKΩN 88831 231
  ΠOΛITIKO APXEIO 88856 256
  MΙΚΤΟ OΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 88857 257
ΔIOIKHTIKO EΦETEIO IΩANNINΩN ΠPOEΔPOΣ EΦETΩN 88714-3 114
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ EΦETEΣ 88735 135

e-mail : defetioa@yahoo.gr

 

ΓPAMMATEAΣ 88716 116
  ΓPAMMATEIA 88718-9 118
  KAΘAPOΓPAΦH 88720 120
ΔIOIKHTIKO ΠPΩTOΔIKEIO IΩANNINΩN ΠPOEΔPOΣ ΠPΩT. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ 88712 112
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ΠPΩTOΔIKEΣ 88711 111
e-mail : dprotioan@gmail.com   ΠPΩTOΔIKEΣ 88710 110
  ΠPOΪΣT. ΓPAMMATEIAΣ 88736 136
  ΓPAMMATEIA (2ο) 88738 138
  ΓPAMMATEIA (1ο) 88737 134
  KAΘAPOΓPAΦH 88709 109
  EΠIMEΛHTEΣ 88708 108
  FAX 88739  
EIΣAΓΓEΛIA ΠPΩTOΔIKΩN IΩANNINΩN EIΣAΓΓEΛEAΣ 26314  
2ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  EIΣAΓΓEΛEAΣ 88815  215

 eisprotioa@eisaggeliaprotodikonioanninon.gov.gr

 

 

ANTIEIΣAΓΓEΛEAΣ 23445  
  ANTIEIΣAΓΓEΛEAΣ 23423  
  ANTIEIΣAΓΓEΛEAΣ  88834  234
  ANTIEIΣAΓΓEΛEAΣ 88833  233
  ΓPAMMATEAΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  88814  214
  ΓPAΦEIO EKTEΛEΣEΩΣ 88812  212
  ΓPAΦEIO TPIMEΛOYΣ  88811  211
  ΠOINIKO MHTPΩO 75230  209
  MONOMEΛEΣ ΠΛHMMEΛHMA 88810  210
  TPIMEΛEΣ ΠΛHMMEΛHMA 88811  
  ΓPAΦEIO MHNYΣEΩN 88813  213
  MEΛETH ΔIKOΓPAΦIΩN 88835  235
  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΩΝ 88903  303
EIPHNOΔIKEIO IΩANNINΩN KENTPIKO THΛEΦΩNO 24303  
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  FAX 74045  

 e-mail: eirin.ioan@eirinodikeio-ioanninon.gov.gr

 

EIPHNOΔIKEΣ 88726  
  EIPHNOΔIKEΣ 88727  
  EIPHNOΔIKEΣ 88728  
  ΠPOΪΣTAMENΟΣ ΓPAMMATEIAΣ 88725  
  KATAΘEΣH AΓΩΓΩN, ΠIΣTOΠOIHTIKA & ΓPAMMATEIΣ EΔPAΣ 24303  
  KATAΘEΣH AΓΩΓΩN, ΠIΣTOΠOIHTIKA & ΓPAMMATEIΣ EΔPAΣ 88729  
  ENOPKEΣ BEBAIΩΣEIΣ ΔIATAΓEΣ ΠΛHPΩMHΣ & EΦEΣEIΣ 88761  
  PYΘMIΣEIΣ OΦEIΛΩN 88724  
  ΔIAΘHKEΣ & AΠOΠOIHΣEIΣ 88759  
ΠTAIΣMATOΔIKEIO IΩANNINΩN ΠTAIΣMATOΔIKHΣ 88730 130
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ΓPAMMATEAΣ 88731 131

 ptaisma.ioan@ptaismatodikeio-ioanninon.gov.gr

 

ΓPAMMATEAΣ 88732 132
  ΓPAMMATEAΣ 88733 133
  EΠIMEΛHTEΣ 88759 159
ΔIKAΣTHPIO ANHΛIKΩN IΩANNINΩN ΠPOΪΣTAMENH 88720 120
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  EΠIMEΛHTEΣ ANHΛIKΩN 88721 121
  EΠIMEΛHTEΣ ANHΛIKΩN 88722 122
ΔIKAΣTHPIO ΓPAΦEIO IΩANNINΩN ΠPOΪΣTAMENOΣ 88724 124

 ioannina@nsk.gr

 

ΔIKAΣTIKOI ANTIΠPOΣΩΠOI 88734 134
  ΓPAMMATEIA 88723 23
  ΦYΛAKAΣ ΔIKAΣTIKOY MEΓAPOY 88704  
ΔIKAΣTIKO ΓPAΦEIO NΣK ΓPAMMATEIA 23888  
Οδός Βλαχλείδη αρ. 9 - 3ος όροφος   ΠAPEΔPOΣ 20640  
  ΠAPEΔPOΣ 20650  
  ΠAPEΔPOΣ 22794  
ΣTPATOΔIKEIO - NAYTOΔIKEIO - AEPOΔIKEIO ΓPAMMAT. ΔIKAΣTHPIOY & EIΣAΓΓEΛIAΣ 86774  
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1    ΓPAΦEIO EIΣAΓΓEΛEA 86707  

 stratodikeioioanninon@army.gr

 

ΓPAMMATEIA 86785  
YΠHPEΣIA EΠIMEΛHTΩN KOINΩNIKHΣ APΩΓHΣ ΓPAMMATEIA 88723  
1ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων  ΓPAMMATEIA 64207