Συνδρομές Μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

1.  Ποσά:

(α) εφάπαξ συνδρομή εγγραφής: 20,00 ευρώ από 05/04/2014

(β) εφάπαξ συνδρομή επανεγγραφής: μηδέν ευρώ από 05/04/2014

(γ) ετήσια τακτική συνδρομή (δικηγόροι, αμ. υποθ/κες):

Για τα έτη 2015, 2016 και 2017: 408,00 ευρώ

Για το έτος 2018: 418,00 ευρώ

Για το έτος 2019: 428,00 ευρώ

(δ) μηνιαία τακτική συνδρομή (υπάλληλοι δικηγ. συλλόγων):

Για το έτος 2016: 357,50 ευρώ

Για το έτος 2017: 350,60 ευρώ

Για το έτος 2018: 345,00 ευρώ

Για το έτος 2019: 300,00 ευρώ

2. Προθεσμίες καταβολής τακτικών συνδρομών:

Οι συνδρομές καταβάλλονται ετησίως (μέχρι 31/12) από το έτος 2016 και συνέχεια.

Δύναται δε να καταβληθούν μέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων ή με κατάθεση στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (IBAN GR0201101550000015529607531) και σχετική γνωστοποίηση στο Λ.Ε.Δ.Ε., με φαξ, e-mail, ή άλλο.