Διανεμητικός Λογαριασμός Δ.Σ.Ι.

Με την υπ' αριθμόν 47/22.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν αριθ. 10/26.11.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β του Φ.Ε.Κ. 1228 στις 27.4.2016 αποφασίστηκε η ΣΥΣΤΑΣΗ ειδικού διανεμητικού λογαριασμού με σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Ακολούθως και μετά από διαβούλευση των μελών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2019 επικυρώθηκε η αριθμ. 170/6.6.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β του ΦΕΚ 3417 στις 9.9.2019  η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των άρθρων 4,5 και 6 της παραπάνω απόφασης σύστασης και λειτουργίας του διανεμητικού λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 1228/27.4.2016 ΣΥΣΤΑΣΗ διανεμητικού λογαριασμού ΦΕΚ Β 1228/27.4.2016 ΣΥΣΤΑΣΗ διανεμητικού λογαριασμού Μέγεθος αρχείου: 150 KB
ΦΕΚ Β 3417/9.9.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ σύστασης διανεμητικού λογαριασμού ΦΕΚ Β 3417/9.9.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ σύστασης διανεμητικού λογαριασμού Μέγεθος αρχείου: 133 KB