Διοικητικό Συμβούλιο Λ.Ε.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 4-11-2021 και έχει τριετή θητεία, αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Κινητό Εmail
Βασίλειος Τσιάλιος Πρόεδρος Αράπη 2 2651065465 6944619819 vtsial@gmail.com
Δήμητρα Γατσιάνη Αντιπρόεδρος Ν. Ζέρβα 19 2651073789 6942681223 dimigatsi@hotmail.com
Xαρά Σιώλου Γραμματέας Βλαχλείδη 9 2651072072 6980493322 cdsiolou@gmail.com
Μαρία – Νεκταρία Γρ. Παπαδοπούλου Ταμίας Καλούδη 6 2651023297 6977820310 nekpapad@gmail.com
Αναστασία Βάσσου Μέλος Καποδιστρίου 45 2651040292 6946791139 nvassou@yahoo.com.gr