Διοικητικό Συμβούλιο Λ.Ε.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του την 5-5-2017 και έχει τριετή θητεία (έως Μάιο 2020), αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Κινητό Εmail
Βασίλειος Γ. Τσιάλιος Πρόεδρος Αράπη 2 2651065465 6944619819 vtsial@gmail.com
Μαρία Οδ. Κιτσάκη Αντιπρόεδρος Αράπη 2 2651033775 6949725898 mariakitsaki@gmail.com
Δήμητρα Α. Τσίπη Γραμματέας Μ. Αγγέλου 14 2651021174 6974789811 tsipidimitra@hotmail.com
Μαρία – Νεκταρία Γρ. Παπαδοπούλου Ταμίας Καλούδη 6 2651023297 6977820310 nekpapad@gmail.com
Μαρία Π. Τσιόγκα Μέλος Χ. Τρικούπη 26 2651038878 6947684841 mariatsiogka@outlook.com.gr