Διοικητικό Συμβούλιο Λ.Ε.Δ.Ε.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 29/1/2018 – 31/12/2020, έχουν εκλεγεί οι :

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ιδιότητα Λ.Ε.Δ.Ε.
Αρτόγλου Ευρώπη του Λεωνίδα Πρόεδρος ΔΣ Κιλκίς Πρόεδρος
Ροζάκης Άρης του Νικηφόρου Πρόεδρος ΔΣ Ηρακλείου Αντιπρόεδρος
Πούλιος Αναστάσιος του Μιχαήλ Πρόεδρος ΔΣ Δράμας Γεν. Γραμματέας
Νάκα Μαρία του Κυριάκου Πρόεδρος ΔΣ Ιωαννίνων Συμβ. Ταμίας
Καρίπογλου Παναγιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος ΔΣ Σερρών Τακτικό Μέλος
Μακρυγιάννης Αθανάσιος του Δημητρίου Πρόεδρος ΔΣ Λαμίας Τακτικό Μέλος
Αγγελάκος Ιωάννης του Γεωργίου Πρόεδρος ΔΣ Τρίπολης Τακτικό Μέλος