Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ.Ι.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων διοικείται από άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δέκα (10) μέλη, καθώς έχει 428 μέλη, δηλαδή περισσότερα από τριακόσια ένα (301) μέχρι πεντακόσια (500) μέλη.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις συνεχόμενες, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 97 του Κώδικα Δικηγόρων.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο
Νάκα Μαρία Πρόεδρος Χ. Τρικούπη 40 26510 72525
Κατσάνος Αλέξανδρος  Αντιπρόεδρος από 1.7.2020 Ν. Ζέρβα 2  2651064262
Τζοβάρα Αγγελική Γενική Γραμματέας Πυρσινέλλα 14 26510 74352
Τριανταφύλλου Θεόδωρος Ταμίας Πυρσινέλλα 5 26510 77488
Ζάκκας Παναγιώτης  ΜΕΛΗ  Κ. Αράπη 2 26510 72290
Γιαννέτας Μάριος Αντιπρόεδρος έως 30.6.2020 Πυρσινέλλα 16 26510 35264
Μητρογιάννη Κλεοπάτρα   Θαρύπα 8 26510 27280
Πανταζή Ανδρονίκη   Ν. Ζέρβα 2 26510 77395
Σακκάς Παναγιώτης   Πλ. Πάργης 7 26510 31716
Τσέτσου Χριστίνα   Ζυγομάλλη 8 26510 79777
Υφαντής Απόστολος   Π. Μελά 8 26510 33267