Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ.Ι.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων διοικείται από άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δέκα (10) μέλη, καθώς έχει 428 μέλη, δηλαδή περισσότερα από τριακόσια ένα (301) μέχρι πεντακόσια (500) μέλη.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις συνεχόμενες, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 97 του Κώδικα Δικηγόρων.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο
Νάκα Μαρία Πρόεδρος Χ. Τρικούπη 40 26510 72525
Γιαννέτας Μάριος Αντιπρόεδρος Πυρσινέλλα 16 26510 35264
Τζοβάρα Αγγελική Γενική Γραμματέας Πυρσινέλλα 14 26510 74352
Τριανταφύλλου Θεόδωρος Ταμίας Πυρσινέλλα 5 26510 77488
Ζάκκας Παναγιώτης  ΜΕΛΗ  Κ. Αράπη 2 26510 72290
Κατσάνος Αλέξανδρος   Ν. Ζέρβα 2 26510 64262
Μητρογιάννη Κλεοπάτρα   Θαρύπα 8 26510 27280
Πανταζή Ανδρονίκη   Ν. Ζέρβα 2 26510 77395
Σακκάς Παναγιώτης   Πλ. Πάργης 7 26510 31716
Τσέτσου Χριστίνα   Ζυγομάλλη 8 26510 79777
Υφαντής Απόστολος   Π. Μελά 8 26510 33267