Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στεγάζεται στους χώρους του Δικηγορικού Συλλόγου εντός του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων . Σε έναν ζεστό και οικείο χώρο περίπου 100 τμ βρίσκονται οι περισσότερες εκδόσεις των νομικών βιβλίων και μία πολυάριθμη συλλογή περιοδικών εκδόσεων από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους της χώρας, που είναι χρήσιμα στη καθημερινή δουλειά των Δικηγόρων. Ο ΔΣ Ιωαννίνων, αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης, προβαίνει σε αγορές νέων συγγραμμάτων και μονογραφιών. Παράλληλα φροντίζει να ανανεώνει τις συνδρομές των νομικών περιοδικών εκδόσεων, ώστε η συλλογή της βιβλιοθήκης να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των μελών τους με πληρότητα σε όλα σχεδόν τα θέματα δικαίου.

Στον χώρο της βιβλιοθήκης έχουν εγκατασταθεί και τεθεί στη διάθεσή των συναδέλφων τρεις (3) Η/Υ με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης και η χρήση του υλικού της είναι προσβάσιμα σε Δικηγόρους, ασκούμενους Δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους καθώς και νομικούς ερευνητές εν γένει. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-14.00 (Τηλ. Επικοινωνίας: 2651037858). Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν τραπέζια μελέτης και δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

Στη Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες περιοδικές νομικές εκδόσεις :

α/α ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        ΕΤΗ 

 1.-  ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ , από 1972 και συνεχίζεται πλην 1974

 2.-  ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ , από 1955 έως 2010 ΠΛΗΝ 1979, 1980 

 3.-  ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                                     

 4.-  ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ , από 1973 έως 2016 πλην το 1990

 5.-  ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ , από 1960 και συνεχίζεται 1966,1969

 6.-  ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ , από 1960 και συνεχίζεται πλην 2008

 7.-  ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ , από 1995 και συνεχίζεται 

 8.-  ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙ.Μ.Μ.Ε. , από 2004 έως 2013 

 9.-  ΔΙΚΗ , από 1970 έως 2009 πλην 1977 & 1999Α

10.- ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ , από 2001 και συνεχίζεται πλην 2004, 2005, 2006 & 2011 

11.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ,  από 1989 και συνεχίζεται πλην 2010Β & 2011

12.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , 2007, 2008, 2009

13.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , από 1963 έως 1987

14.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , από 1960 και συνεχίζεται 

15.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 1982 έως 2019 

16.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΑΔΕΤΟ 2011

17.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ , από 1972 έως 2011

18.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 1970 και συνεχίζεται 

19.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ,  από 2010 έως 2015 πλην 2011 & 2014

20.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ , από 1981 έως 2011

21.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , από 2009 και συνεχίζεται 

22.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΞΙΟΓΡ/ΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2005 έως 2008 ΑΔΕΤΑ 2009 & 2010

23.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 1985 έως 2013 πλην 1987 & 1999

24.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ , από 1959 έως 2016 ΑΔΕΤΑ 2015 ΚΑΙ 2016 

25.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ,  από 1970 έως 2013 πλην 1977

26.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 1976 έως 2013 πλην 1987

27.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  , από 1973 και συνεχίζεται 

28.- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ,  από 1999 έως 2013

29.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , από 2005 έως 2013

30.- ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  , από 1995 έως 2016 

31.- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  , από 2008 και συνεχίζεται 

32.- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , 2006, 2007, 2008, 2009

33.- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ,  από 1935 έως 2008 ΠΛΗΝ 2000

34.- ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , από 1997 έως 2007

35.- ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ , από 2000 έως 2009

36.- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ,  από 1952 έως 1987

37.- ΘΕΜΙΣ ,  από 1890 έως 1955

38.- ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 2008 και συνεχίζεται 

39.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 1976 έως 2001 

40.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ , από 1953 έως 2018 

41.- ΚΩΔΙΞ ΘΕΜΙΔΟΣ , από 1893 έως 1954

42.- ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ,  από 1953 και συνεχίζεται ΠΛΗΝ 1985

43.- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   , από 1982 έως 1994

44.- ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ , από 2005 και συνεχίζεται 

45.- ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΩΝ & ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ  , από 1929 έως 1976

46.- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ,  από 1997 και συνεχίζεται 

47.- ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ , από 1951 και συνεχίζεται πλην 1954,1958,1977

48.- ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , από 1998 και συνεχίζεται 

49.- ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ , από 1980 έως 2000

50.- ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ , από 2001 έως 2008 πλην 2008 Β

51.- ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , από 2001 έως 2011

52.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ , από 1935 έως 2009

53.- ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ  , από 1997 έως 2012 

54.- ΤΑΛΩΣ  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

55.- ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ , από 1991 έως 2000

56.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  , από 1962 έως 2010 πλην 2005, 2006, 2007

57.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ , από 1996 έως 2012

58.- ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  , από 2001 έως 2013