Πειθαρχικό Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΑ 139 -159 ΤΟΥ Κώδικα Δικηγόρων 

Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος - ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

Συνημμένα αρχεία:
Πειθαρχικό Δίκαιο άρθρα 139 - 159 Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013 Πειθαρχικό Δίκαιο άρθρα 139 - 159 Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013 Μέγεθος αρχείου: 40 KB
Κανονισμός Λειτουργίας Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων 2013 Κανονισμός Λειτουργίας Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων 2013 Μέγεθος αρχείου: 50 KB