Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ιδιότητα Τηλέφωνο
Γραμματεία Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων 2651037858
Έκδοση Γραμματίων 2651022228
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ιωαννίνων 2651065151
Ειρηνοδικείο Κόνιτσας 2655022050
Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων 2651054120
Yποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων 2651064384
Yποθηκοφυλακείο Δελβινακίου 2657022006
Yποθηκοφυλακείο Ζαγορίου 2651021850
Yποθηκοφυλακείο Ζίτσας 2658022376
Yποθηκοφυλακείο Κόνιτσας 2655023829
Yποθηκοφυλακείο Μετσόβου 2656041830