Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές Π.Ε. Ιωαννίνων

       Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό
1. ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6937330806
2. ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651045145 6947370555
3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΤΖΙΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651070253 6932643030
4. ΕΛΕΝΑ ΔΑΣΟΥΛΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  2651025931 6988810450
5. ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651078735 6972514881
6. ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6946169380

7.

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

6945497700

8.

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

6942013622

9.

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΥΤΜΟΥ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

2651027527

 

6972554830

10.

ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

2651031612

6937208035

11. ΌΛΓΑ ΛΑΓΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651038255 6977491961
12. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΖΑΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651031162 6958607678
13. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΤΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6940854340
14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651021438 6947008308
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 2651077036 6937403090
16. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651038033 6947047587
17.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

2651400273

6934890343

18.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΥΡΙΟΥΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2651077440

6948183974

19. 

ΠΑΥΛΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

6974675583

20. ΜΑΡΙΑ ΠΕΠΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6947604228
21. ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651028221 6974505045
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651022149 6949078055
23. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651031612 6932767774