Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές Π.Ε. Ιωαννίνων

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Κινητό
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6937330806
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651045145 6947370555
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΤΖΙΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651070253 6932643030
ΕΛΕΝΑ ΔΑΣΟΥΛΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  2651025931 6988810450
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651078735 6972514881
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6946169380

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

6945497700

6942013622

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΥΤΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2651027527

2651031612

6972554830

6937208035

ΌΛΓΑ ΛΑΓΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651038255 6977491961
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΖΑΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651031162 6958607678
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΤΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6940854340
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651021438 6947008308
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 2651077036 6937403090
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651038033 6947047587

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΥΡΙΟΥΝΗ

ΠΑΥΛΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2651400273

2651077440

6934890343

6948183974

6974675583

ΜΑΡΙΑ ΠΕΠΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   6947604228
ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651028221 6974505045
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651022149 6949078055
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2651031612 6932767774