Ανακοινώσεις

Την Τρίτη, 4.5.2021 η μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα!

28 Απριλίου 2021 Την Τρίτη, 4.5.2021 η μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα!

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β  1732/27.4.2021,  μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, επειδή συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. 

Συνεπώς, οι προθεσμίες που έχουν καταληκτική ημερομηνία από τη Μεγάλη Παρασκευή, 30.4.2021 μέχρι την Τρίτη, 4.5.2021 λήγουν την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 144 ΚΠολΔ.-

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 1732/27.4.2021 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΦΕΚ Β 1732/27.4.2021 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 117 KB