Ανακοινώσεις

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλισμένους και εργοδότες.-

28 Απριλίου 2021 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλισμένους και εργοδότες.-

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως με κωδικούς taxisnet, ηλεκτρονικά από τον e–ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr - ελεύθεροι επαγγελματίες - αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημέρωσης). Συμπληρώνετε τα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες σας.  

Στο ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται από το σύστημα περιγράφονται οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του αιτούντος.  

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω ύπαρξης οφειλών από το ΚΕΑΟ, απαιτείται να συνδεθείτε με την πλατφόρμα του ΚΕΑΟ για να ενημερωθείτε και τακτοποιήσετε τα δέοντα.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω ύπαρξης οφειλών από κάποιο πρώην ταμείο (π. ΤΥΔΕ και π. ΤΑΝ) σημειώνεται :"Έκδοση Ενημερότητας κατόπιν προσέλευσης με ραντεβού (Μόνο για την πρώτη φορά, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31/12/2016)"

Ακολούθως αναφέρει : "Το αίτημά σας προωθήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος εντός των επόμενων τριών (3) ημερών. Παρακαλούμε να επανέλθετε με νεότερο αίτημα"

Για επίσπευση του αιτήματος στο π. Τ.Υ.Δ.Ε. μπορείτε να αποστείλετε αίτημα tyde@4129.syzefxis.gov.gr και να καλέσετε στο τηλ. 2108809537 (απαντάται η κλήση από τις συμβασιούχους υπαλλήλους που προσελήφθησαν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας). Για επίσπευση του αιτήματος στο π. ΤΑ.Ν. μπορείτε να αποστείλετε αίτημα dief.asf.tan@efka.gov.gr εξηγώντας τους λόγους επείγοντος (δυστυχώς δεν απαντώνται οι κλήσεις και οργανώνεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων και για το π. ΤΑΝ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες και να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι εκτός Αθηνών).    

Αν δεν υπάρχει οφειλή, γίνεται έλεγχος και επανέρχεστε με νέα αίτηση ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ για ενημερότητα μετά από 3 ημέρες.

  • Σε περίπτωση οφειλής στο τ.ΤΑΝ και στο τ.ΤΕΑΔ, η οφειλή σας διαβιβάζεται μέσω της μηχανογράφησης του ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ για εξόφληση/ρύθμιση (παρακράτηση κλπ) και στη συνέχεια λαμβάνετε ηλεκτρονικά την ενημερότητα. 
  • Για οφειλές άλλων πρώην φορέων ΤΥΔΕ απευθύνεστε εκ νέου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Αν επιθυμείτε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ προκειμένου να εξοφληθεί η οφειλή από τον φορέα που αναμένετε την είσπραξη χρημάτων, πρέπει να τη ζητήσετε από το ΚΕΑΟ αλλά και να αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη ΑΊΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ , ώστε να σας αποσταλεί.  

  • Όποιος δικηγόρος Ιωαννίνων αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται η παραπάνω διαδικασία στην χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας μπορεί να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικό στο mail του Συλλόγου και της Προέδρου, τα στοιχεία του με ΑΜΚΑ και ΑΜ ταμείου, ώστε να ακολουθήσει ειδική όχληση στο Ταμείο. Ήδη, λόγω της ανάγκης ενημερότητας για την είσπραξη της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας από την Περιφέρεια Ηπείρου, έχει επισημανθεί στα ταμεία από την Πρόεδρο να διεκπεραιώνουν έγκαιρα και κατά το δυνατόν συντομότερα τα αιτήματα των Δικηγόρων Ιωαννίνων. Επιπλέον προς ενημέρωση των μελών, αν δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και λάθη, μετά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για πρώτη φορά, οι επόμενες αιτήσεις έχουν πιο γρήγορη διεκπεραίωση.              
Συνημμένα αρχεία:
ΕΦΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Μέγεθος αρχείου: 278 KB