Ανακοινώσεις

Νέος τρόπος υποβολής ∆ήλωσης (∆.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις µετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηµατολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στο ∆ήµο Αθηναίων.

26 Απριλίου 2021 Νέος τρόπος υποβολής ∆ήλωσης (∆.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις µετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηµατολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στο ∆ήµο Αθηναίων.

Σας ενηµερώνουµε ότι από την Τρίτη , 27 Απριλίου 2021 αλλάζει προσωρινά, αποκλειστικά και µόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο ∆ήµο Αθηναίων, ο τρόπος υποβολής ∆ηλώσεων (∆2) του Ν.2308/1995 δυνάµει του άρθ. 5 παρ.3 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώµατα που γεννώνται από επιγενόµενες πράξεις, ως ακολούθως: Οι δηλώσεις Ν.2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr µαζί µε την πράξη και το τοπογραφικό διάγραµµα σε σαρωµένη µορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη µεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.) Στη συνέχεια, και αφού προηγουµένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής µε χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εµφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Eπιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειµένου να µεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκοµίζεται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα µαζί µε την εκτυπωµένη Προεπισκόπηση και εκτυπωµένο το παραπάνω έντυπο. Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εµφανίζεται το υδατογράφηµα µε την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θα σηµαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης, όπως απαιτείται από το νόµο.

Συνημμένα αρχεία:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μέγεθος αρχείου: 197 KB