Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 1814-29.4.2021 ΚΥΑ 27683 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Συνεχής Ενημέρωση

30 Απριλίου 2021 ΦΕΚ Β 1814-29.4.2021 ΚΥΑ 27683 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Συνεχής Ενημέρωση

‼ Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27683 (ΦΕΚ  Β 1814/29.4.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ από Δευτέρα, 3.5.2021 έως και την Κυριακή του ΘΩΜΑ, 9.5.2021, η χώρα συνεχίζει ΣΕ 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ». Η Π.Ε. Ιωαννίνων υπάγεται στην πρώτη στήλη του επιπέδου ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

‼ ‼ η υπ' αριθμό 83/30-04-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για τον τρόπο λειτουργίας από την Δευτέρα 3 Μαίου 2021 ώρα 06.00 έως την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 ώρα 06.00.

‼ ‼ ‼ Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης ορίζονται 

- Στα Διοικητικά συνεχίζεται η αναστολή προθεσμιών. 
- Οι προθεσμίες των πολιτικών και ποινικών αξιώσεων και δικαστηρίων υπολογίζονται από 6.4.2021, προσθέτοντας ακόμη 10 ημέρες σε κάθε προθεσμία που είχε ανασταλεί από 29.10.2020 (άρθρο 82 Ν. 4790/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) .
Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 1814/29.4.2021 ΚΥΑ 27683 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ ΦΕΚ 1814/29.4.2021 ΚΥΑ 27683 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ Μέγεθος αρχείου: 944 KB
Πράξη 83/30.4.2021 Ειρηνοδικείου λειτουργία Πράξη 83/30.4.2021 Ειρηνοδικείου λειτουργία Μέγεθος αρχείου: 29 KB