Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 2366/5.6.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 35169 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 7.6.2021 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 14.6.2021 άρα 06:00.

05 Ιουνίου 2021 ΦΕΚ Β 2366/5.6.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 35169 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 7.6.2021 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 14.6.2021 άρα 06:00.

‼ Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 35169(ΦΕΚ  Β 2366/5.6.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ από Δευτέρα, 7.6.2021 έως τη Δευτέρα, 14.6.2021 κα ώρα 06:00, η χώρα γίνεται ΕΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ». 

‼ ‼ Αναμένονται οι Πράξεις των Προέδρων :

την υπ' αριθμό 96/06-06-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, για τον τρόπο λειτουργίας έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 ώρα 06.00, που παραπέμπει στην 91/2021 και 94/2021.-

την υπ' αριθμό 75/07-06-2021 Πράξη της κ. Προέδρου κ. Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων, για τον τρόπο λειτουργίας έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 ώρα 06.00.-   

  

 

‼ ‼ ‼ Στο επίπεδο αυτό για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης ορίζονται : 

Στα ποινικά δικάζονται πλημμελήματα και κακουργήματα με χρόνο παραγραφής μέχρι 31/12/2024. 
Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 2366/5.6.2021 ΚΥΑ 35169 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 14.6.2021 ΦΕΚ Β 2366/5.6.2021 ΚΥΑ 35169 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 14.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 1.56 MB
Πράξη Ειρηνοδικείου 96/6.6.2021 για λειτουργία έως 14.6.2021 Πράξη Ειρηνοδικείου 96/6.6.2021 για λειτουργία έως 14.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 32 KB
Πράξη Ειρηνοδικείου 91/2021 για λειτουργία Πράξη Ειρηνοδικείου 91/2021 για λειτουργία Μέγεθος αρχείου: 34 KB
Πράξη Ειρηνοδικείου 94/2021 για λειτουργία Πράξη Ειρηνοδικείου 94/2021 για λειτουργία Μέγεθος αρχείου: 32 KB
Πράξη 70/7.6.2021 Εφετείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 14.6.2021 Πράξη 70/7.6.2021 Εφετείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 14.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 637 KB