Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 6290 - 29.12.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 81558 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από ΠΕΜΠΤΗ, 30.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 17.1.2022 ώρα 06:00

30 Δεκεμβρίου 2021 ΦΕΚ Β 6290 - 29.12.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 81558 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από ΠΕΜΠΤΗ, 30.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 17.1.2022 ώρα 06:00

‼ Με την επισυναπτόμενη απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: Αριθμ. : ΚΥΑ 81558 (ΦΕΚ Β 6290/29.12.2021) ορίζονται "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ από ΠΕΜΠΤΗ, 30.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 17.1.2022 ώρα 06:00. 

‼ Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 629/30.12.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών για τα μέτρα που εφαρμόζονται από 30.12.2021 έως 17.1.2022 ώρα 06:00 για τα δικαστήρια. 

‼ Η είσοδος στα Δικαστήρια ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ επιτρέπεται με ΕΠΙΔΕΙΞΗ (έγχαρτη ή ψηφιακή) και έλεγχο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  rapid προ 48 ωρών ή μοριακού τεστ προ 72 ωρών. Μόνο σε 4 περιπτώσεις προβλέπεται ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ είσοδος και παράσταση στα δικαστήρια με επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) διενεργηθέντος προ 24 ωρών.

‼ Άρθρο 1 παρ. 5 της ΚΥΑ : 5. Πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10) και με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α της παρ. 1.

Άρθρο 1 παρ. 6 της ΚΥΑ : 6. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.των εκλογών αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης όλων των σωματείων - συλλόγων παρ.6 Άρθρο 1 της ΚΥΑ. Για τη διενέργεια γενικών Συνελεύσεων ορίζει μέτρα η παράγραφος 5 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ, όπως αναλυτικά αναπτύσσονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 για τα συνέδρια.  Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Για την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.   

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1.- Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19):

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2.- Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3.- Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4.- Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5.- Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί

 

 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 6290 ΚΥΑ 81558/29.12.2021 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 30.12.2021 ΕΩΣ 17.1.2022 ΦΕΚ Β 6290 ΚΥΑ 81558/29.12.2021 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 30.12.2021 ΕΩΣ 17.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 1.39 MB
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 629/2021 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 17.1.2022 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 629/2021 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 17.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 138 KB