Νέα & Ανακοινώσεις

Περί ετεροδημοτών ο λόγος …..

25 May 2019

Περί ετεροδημοτών ο λόγος …..

Ετεροδημότες ονομάζονται οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι δημότες σε άλλον Δήμο από αυτόν που διαμένουν και έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει ότι θα ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους για τις Ευρωεκλογές και Εθνικές Εκλογές.  Η αίτηση κάποιου εκλογέα να περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών ισχύει στο διηνεκές, εκτός αν ανακληθεί. Ο θεσμός του ετεροδημότη δεν ισχύει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Όταν σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών ή άλλον υπάρχει ένδειξη -Ε- δίπλα από το όνομα του εκλογέα (θα υπάρχει και περαιτέρω εξήγηση επί του καταλόγου), τότε ο εκλογέας αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος δημότης στον Δήμο αυτό, ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗΣ, διαμένει στην περιοχή και έχει δικαίωμα να ψηφίσει μόνο για τις Ευρωεκλογές. Ο ίδιος έχει βέβαια δικαίωμα να πάει στον Δήμο στον τόπο βασικής εγγραφής του, δηλαδή στην Περιφέρεια του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος δημότης και να ψηφίσει για Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή).

Όταν στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο υπάρχει ένδειξη -Ε- δίπλα από το όνομα του εκλογέα, τότε ο εκλογέας αυτός είναι εγγεγραμμένος στον Δήμο αυτό, έχει δικαίωμα να ψηφίσει μόνο για Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) μόνο δηλαδή στην Περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότης. Ο ίδιος έχει δικαίωμα, βέβαια, να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής του γιατί έχει κάνει αίτηση ετεροδημότη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ :

Σημειώστε με έγχρωμο στυλό από σήμερα τις ενδείξεις στον εκλογικό κατάλογο, ώστε ο/η γραμματέας αύριο, μόλις βρει τον εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, να σας ενημερώσει για να τον ρωτήσετε που είναι εγγεγραμμένος Δημότης. Αν σας απαντήσει σε αυτόν τον Δήμο, τότε ψηφίζει Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Αν σας απαντήσει ότι είναι δημότης άλλου Δήμου, αλλά διαμένει εδώ, τότε είναι ετεροδημότης και ψηφίζει μόνο ευρωεκλογές.

Στο πρακτικό 2 για τις ευρωεκλογές αφαιρούνται από τους εγγεγραμμένους όσοι εκλογείς από τον βασικό κατάλογο έχουν ένδειξη -Ε-.