Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στη Λάρισα 1-3 Νοεμβρίου 2019

31 October 2019 Πρόσκληση Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στη Λάρισα 1-3 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1,2 και 3 Νοεµβρίου 2019, στην Λάρισα, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 1 Νοεµβρίου 2019

'Ωρα 19:00' (Ξενοδοχείο «Divani Palace Larissa» - Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι και ΙΙ», οδός Παπαναστασίου 19) -

Επίσηµη έναρξη των εργασιών της Ολοµέλειας.

Σάββατο, 2 Νοεµβρίού 2019 '

Ωρα 10:30' (Ξενοδοχείο «Divani Palace Larissa» - Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι και ΙΙ», οδός Παπαναστασίου 19) -

Εργασίες Ολοµέλειας µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.- Ενηµέρωση Προέδρου

2.- Ασφαλιστικό : Συνέπειες από την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ — Προτάσεις

3.- ∆ιαµεσολάβηση.

4.- Άµεσες τροποποιήσεις του Κώδικα ∆ικηγόρων (Αµοιβές - Επιτροπές Αξιολόγησης και Επάρκειας - Πειθαρχυεά - Έµµισθοι - Άσκηση).

5.- Εκδοση της προβλεπόµενης από το άρθρο 14 παρ. 1 β ν. 3226/2004 ΚΥΑ.

6.- Portal Ολοµέλειας.

Κυριακή, 3 Νοεµβρίου 2019

'Ωρα 10.30' (Ξενοδοχείο «Divani Palace Larissa»» - Αίθουσα «Αριστοτέλης Ι και ΙL>, οδός Παπαναστασίου 19) -

Συνέχιση εργασιών Ολοµέλειας

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 327 KB