Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ προς τον εντολέα για ΟΛΕΣ τις διαφορές του άρ. 3 παρ.1 του Ν.4640/2019 από 30.11.2019 - Επισυνάπτεται πρότυπο

01 December 2019 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ προς τον εντολέα για ΟΛΕΣ τις διαφορές του άρ. 3 παρ.1 του Ν.4640/2019 από 30.11.2019 - Επισυνάπτεται πρότυπο

Με τη δημοσίευση του Νόμου 4640/2019 για τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ξεκινάει και η εφαρμογή του άρθρου 3 με το οποίο αιφνιδιαστικά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος δια έκτακτης σύγκλησης συντονιστικής επιτροπής καταβάλει προσπάθεια αναστολής της εφαρμογής αυτής για το νέο έτος λόγω της έλλειψης ενημέρωσης αλλά και για την αναστολή της εκ νέου επιβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου λόγω του αιφνιδιασμού και της ερήμην του Δικηγορικού Σώματος ενέργειας δια της τροπολογίας της τελευταίας στιγμής.  Μόλις υπάρξει κάτι νεώτερο θα ενημερωθεί άμεσα το Δικηγορικό σώμα. Μέχρι τότε  φροντίστε για την επισύναψη του υπογεγραμμένου εντύπου σε κάθε κατάθεση κάθε είδους αστικής διαφοράς πλην των ευρέως γνωστών διαφορών που δεν υπάγονται στην επίλυση δια διαμεσολάβησης. -  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30.11.2019) προβλέπεται ότι στην  διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 

ΠΡΙΝ από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του ΕΓΓΡΑΦΩΣ για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 

Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΑΥΤΗΣ.  

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ προς τον εντολέα του αφορά ΟΛΕΣ τις διαφορές του άρθρου 3 παρ.1 Ν.4640/2019 και ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ από 30.11.2019 (άρθρο 44 Ν.4640/2019).

Επισυνάπτεται το σχετικό πρότυπο.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 22 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 235 KB