Ανακοινώσεις

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 Σεπτεμβρίου 2022

Σύσταση ειδικού τμήματος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδίκασης κατ' αποκλειστικότητα διαφορών μεταξύ ιδιωτών, που αφορούν το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενέργειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ ΦΕΚ Μέγεθος αρχείου: 265 KB
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 110 KB