Ανακοινώσεις

Κτηματογράφηση υπολοίπου Νομού Ιωαννίνων

20 Δεκεμβρίου 2019 Κτηματογράφηση υπολοίπου Νομού Ιωαννίνων

Σας ενημερώνω ότι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ έχει ενημερώσει ότι το γραφείο κτηματογράφησης θα συνεχίσει να χορηγεί πρωτόκολλα εμπρόθεσμης προσέλευσης και να παραλαμβάνει δηλώσεις με ένδειξη εμπρόθεσμης προσέλευσης μέχρι την 31.12.2019. Μετά την 1.1.2020 προφανώς θα τίθεται η σφραγίδα εκπρόθεσμης δήλωσης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβληθούν αυτομάτως πρόστιμα. Ούτε υπάρχει τέτοια πρόθεση. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος στοχεύει στην προσέλευση όλων των δικαιούχων και όχι στην επιβολή προστίμων. Ομοίως ενήργησαν και στην προηγούμενη κτηματογράφηση το 1999 και δεν εκδόθηκε ποτέ υπουργική απόφαση επιβολής προστίμων. . ΑΝ δεν εκδοθεί υπουργική απόφαση δεν επιβάλλονται πρόστιμα αναδρομικά. Συνεχίζουμε την υποβολή δηλώσεων χωρίς συνέπειες. Η Κοινοπραξία Δοξιάδη  συνεχίζει την παραλαβή δηλώσεων σε Ελεούσα και Μπάφρα και προφανώς θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής μετά τις 22.1.2020, όπως και οι προηγούμενες περιοχές κτηματογράφησης.- Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση.-