Ανακοινώσεις

Διανομή μερίσματος Β΄ περιόδου 2019

26 Δεκεμβρίου 2019 Διανομή μερίσματος Β΄ περιόδου 2019

Ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα κατά την 65η συνεδρίασή του να προβεί στη διανομή μερίσματος Β περιόδου 2019 στις πρώτες εργάσιμες ημέρες του έτους 2020.

Η παρέλευση ολόκληρης της διανεμητικής περιόδου (1.7.2019 έως 31.12.2019) θεωρούμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, διότι  πρώτον θα αυξήσει τα έσοδα του διανεμητικού λογαριασμού, καθώς τις τελευταίες ημέρες του χρόνου είθισται να εκδίδονται γραμμάτια,  δεύτερον θα δοθεί η δυνατότητα να εγγραφούν κι άλλα μέλη στον Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και τρίτον θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να μελετήσουν τις προϋποθέσεις διανομής μερίσματος που αναφέρονται στις σχετικές συνημμένες αποφάσεις, ώστε να φροντίσουν στην απαραίτητη έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών και φόρων.

Επιπλέον η διανομή εντός του 2020 θα ικανοποιήσει πολλά μέλη του Δ.Σ.Ι., τα οποία αγωνιούσαν για το ύψος του ποσού της διανομής προκειμένου να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

Με τη συνδρομή της Επιτροπής Μητρώου, θα διαπιστωθούν κάποιες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε τα μέλη να δικαιούνται μερίσματος. 

Τα μέλη που δεν πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και δεν μπορούν να λάβουν μέρισμα είναι 

Όσα μέλη διεγράφησαν για οποιονδήποτε λόγο ή ζήτησαν μεταγραφή σε άλλον Σύλλογο εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2019 .

Όσα μέλη ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένοι στον ΛΕΑΔΙ 

Όσα μέλη άνω της τριετίας από την έναρξη επιτηδεύματος δεν διαθέτουν το 1 γραμμάτιο εντός της διανεμητικής περιόδου των 6 μηνών από την προηγούμενη διανομή, 1.7.2019 μέχρι  31.12.2019.

Όσα μέλη δεν διαθέτουν έδρα και δεν ασκούν ενεργά επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ή δραστηριοποιούνται εκτός Ιωαννίνων. 

Όσα μέλη βρίσκονται σε αναστολή εργασιών.

Όσα δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος ή έχουν επιλέξει, κατ΄ άρθρo 20 του Ν. 4488/2017, να κρατήσουν την ιδιότητα του Δικηγόρου χωρίς να τηρούν (ΚΑΔ) και δεν ασκούν το επάγγελμα

Από το μικτό ποσό του μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί σε κάθε δικαιούχο μέλος θα παρακρατηθεί 15% φόρος, θα πληρωθούν οι τυχόν οφειλές κάθε μέλους προς το Λ.Ε.Δ.Ε. από την κατάσταση οφειλών του έτους 2018, μέρος από το κόστος για την τράπεζα νομικών πληροφοριών και η τυχόν οφειλή προς την GENERALI από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τη λίστα που έχει ζητηθεί από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. 

Το ποσό του μερίσματος θα κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι την Παρασκευή, 3.1.2020 στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε μέλους, που θα κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου με email ( info@dsioan.gr) το όνομά σας με το ΙBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού, τον όποιο έχετε δηλώσει για κατάθεση μερίσματος 

(σημείωση : ο τραπεζικός αυτός λογαριασμός είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί και ως επαγγελματικός στην Α.Α.Δ.Ε.). 

Πληροφορίες για τις κρατήσεις κάθε μέλους ή τη μη διανομή θα διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου μετά την 7.1.2020. 

Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση και ένα ευτυχισμένο και παραγωγικό νέο έτος !  

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 3417 Β 9.9.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΣΙ ΦΕΚ 3417 Β 9.9.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΣΙ Μέγεθος αρχείου: 133 KB
ΦΕΚ 1228 Β 27.4.2016 ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΣΙ ΦΕΚ 1228 Β 27.4.2016 ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΣΙ Μέγεθος αρχείου: 150 KB