Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

03 Ιανουαρίου 2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020, κατατέθηκε  στους λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς των μελών του Δ.Σ.Ι. το μέρισμα  από τον διανεμητικό λογαριασμό του Δ.Σ.Ι.

Όπως είχε γίνει γνωστό το μέρισμα αυτό είναι μικρό και ανέρχεται στο ακαθάριστο ποσό των 311,68 ευρώ μόνο. Αφαιρουμένων του Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΦΕΕ 15%) ποσού 46,75 ευρώ και της δαπάνης της τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ποσού 22,73 ευρώ, το καθαρό ποσό που κατατέθηκε στα περισσότερα μέλη ανέρχεται στο ποσό των 242,20 ευρώ.

Σε περίπτωση που τα μέλη δεν βλέπουν καταχωρημένο το παραπάνω ποσό , τότε το πιο πιθανό είναι να οφείλουν πρώτα εισφορά ΛΕΔΕ 2018 ή και δεύτερον ασφάλιστρα GENERALI.

Εκ μέρους του Δ.Σ.