Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

16 Μαρτίου 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας)

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρέχουν, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νο-μικής Βοήθειας σε Γυναίκες Θύματα Έμφυλης Βίας, τις νομικές τους
υπηρεσίες, καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την 20η Μαρτίου 2023, στη
Γραμματεία του Συλλόγου.

Ιωάννινα 15 Μαρτίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου