Ανακοινώσεις

Έκτακτη ανακοίνωση για υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

16 Μαρτίου 2023 Έκτακτη ανακοίνωση για υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

---------

Καλούνται όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΑΧΔΙΚ για υποθέσεις Νομικής
Βοήθειας της περιόδου 01.01.2019 έως και 31.12.2022, να τα προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ στο ΤΑΧΔΙΚ και το αργότερο μέχρι την 22.03.2023,
καθότι τούτο είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής των οικείων ειδικών γραμματίων,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 (ΦΕΚ 21/04.02.2023. Η
εν λόγω διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Ολομέλειας, μέσω δημιουργούμενης ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΣ (portal) της Ολομέλειας.

Ιωάννινα 16 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος
Χριστίνα Τσέτσου