Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27.03.2023

18 Μαρτίου 2023 Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27.03.2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

 

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καλούνται, συμφώνως προς την υπ’αριθ. 40/17.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Αξιολόγηση των εξελίξεων και δρομολόγηση περαιτέρω ενεργειών επί της αποχής των μελών του Δ.Σ.Ι. συμφώνως προς την υπ’αριθ. 38/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. – Λήψη απόφασης» την 27η Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.30 στην αίθουσα του Εφετείου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρα-σκευή, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο.

Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστίνα Τσέτσου                                            Χρήστος Αντωνίου