Ανακοινώσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Σ.Ι. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

17 Μαΐου 2023 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Σ.Ι. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων


Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


(Σεμινάριο για τη διενέργεια των εκλογών)


Σας γνωρίζουμε ότι, την 19η Μαϊου 2023, ημέρα Παρασκευή, και
ώρα 11.00, στην αίθουσα του Μ.Ο.Δ. θα λάβει χώρα σεμινάριο από τον
Παναγιώτη Θεοδώρου, μέλος του Δ.Σ.Ι., για τη διενέργεια από τους
Δικαστικούς Αντιπροσώπους των εθνικών εκλογών της 21ης Μαϊου
2023.

Ιωάννινα 17 Μαϊου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ