Ανακοινώσεις

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

19 Μαΐου 2023 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων)

Σας γνωρίζουμε ότι, η εμφάνιση των Δικαστικών Αντιπροσώπων στον Έφορο και τον Εισαγγελέα θα λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία στο γραφείο 21 και γραφείο 14 αντίστοιχα του β΄ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, ενώ η εμφάνιση στην Περιφέρεια θα δηλώνεται στα τηλ. 2651087234, 2651087235 και 2651087236.

Ιωάννινα 19 Μαίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Τσέτσου