Ανακοινώσεις

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

13 Σεπτεμβρίου 2023 Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Επικαιροποιημένη έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος» (Ιούνιος 2023).

Συνημμένα αρχεία:
Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος Μέγεθος αρχείου: 1.29 MB