Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου για αποχή

28 Μαρτίου 2024 Δελτίο τύπου για αποχή

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

---------

Η αταλάντευτη στάση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μην λαμβάνει υπόψιν τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις του Δικηγορικού Σώματος σε πλήθος νομοσχεδίων, που εισάγει προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων και σχετίζονται με την απονομή της Δικαιο-σύνης, αλλά και τον κλάδο των Δικηγόρων αυτόν καθ΄ αυτόν είναι μια θλιβερή πραγματικότητα.

α. Ο νέος φορολογικός νόμος, που σχεδιάστηκε και ψηφίστηκε με διαδικασίες fast track, βρίθει προχειροτήτων. Οι επιστημονικές επιση-μάνσεις και παρατηρήσεις του Δικηγορικού κόσμου που κατ΄ επανάληψη έκρουσε τον κώδωνα της αντισυνταγματικότητας πλήθους διατάξεων του φορολογικού νόμου, ουδόλως ελήφθησαν υπόψιν.

β. Ο νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, «μνη-μεία» οπισθοδρόμησης και αναχρονιστικότητας, σχεδιάστηκαν και ψηφίστηκαν, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς, που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και ασφαλώς χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι θέσεις του Δικηγορικού Σώματος.

γ. Στα «σκαριά» βρίσκεται και ο Δικαστικός Χάρτης που προβλέπει καταργήσεις Ειρηνοδικείων και συγχωνεύσεις Πρωτοδικείων κ.λπ. Η στάση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι δυστυ-χώς προδιαγεγραμμένη και, μετά βεβαιότητας, θα είναι και πάλι συνεπής με την πρακτική της, να αγνοεί τις θέσεις του Δικηγορικού Σώματος.

Ο Δικηγορικός κόσμος της χώρας μας, από άλλοτε συνδιαμορφωτής (λόγω του λειτουργήματός μας και των υψηλών επιστημονικών χαρακτηριστικών, που μας προσδίδει αυτό) του δικαιϊκού μας συστήματος και του νομικού μας πολιτισμού, αντιμετωπίζεται από την εκτελεστική εξουσία, τα τελευταία χρόνια, ως ενοχλητικός παρίας και έχει υποβαθμιστεί σε απλό παρατηρητή των εξελίξεων.

Είναι, εξάλλου, η πάγια πρακτική σύσσωμου του πολιτικού συστήματος της χώρας, που αδιαφορεί και αγνοεί παγίως για τις θέσεις των Δικηγόρων, όταν βρίσκεται σε θέση εξουσίας, αλλά όταν βρίσκεται στην θέση της αντιπολίτευσης σπεύδει να δηλώσει την στήριξη του στα «δίκαια αιτήματά μας» !!!!

δ. Ακόμη και η πολυδιαφημιζόμενη ενίσχυση της δικηγορικής ύλης με το Ν.5095/2024, έγινε χωρίς επαρκή σχεδιασμό και τις απαραίτητες προ-βλέψεις, αφού οι ρυθμίσεις αυτού αναφορικά με τις προσημειώσεις και τα κληρονομητήρια τελούν υπό την αίρεση της έκδοσης υπουργικής απόφασης!!!

Κραυγαλέο δε παράδειγμα αδιαφορίας εκ μέρους της Κυβέρνησης η μη εξόφληση όλων των Δικηγόρων για τις υποθέσεις που χειρίστηκαν στο πλαίσιο του θεσμού της νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών, σε βάθος πέντε ακόμη και περισσοτέρων ετών.

Στις καλένδες, λοιπόν, ό,τι σχετίζεται με την αμοιβή των Δικηγορικών υπηρεσιών και τις πάγιες θέσεις των Δικηγόρων για την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης μας στα συμβόλαια, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς Φ.Π.Α. για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, τη μείωση του δικαστηριακού Φ.Π.Α., την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την επανεκτίμηση των ποσών αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης που παραμένουν αμετάβλητα επί 20 και πλέον έτη !!!!, την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και πλείστα άλλα θέματα.

Υπό αυτά τα, όλως ενδεικτικώς, εκτεθέντα και αδιαμφισβήτητα δεδομένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, κατά την υπ’αριθ. 82/26.03.2024 Συνεδρίασή του, ομόφωνα καταδίκασε την απαξιωτική και προσβλητική στάση και τις πρακτικές της Κυβέρνησης, ως θεσμικού φορέα διοίκησης και εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, απέναντι στον Δικηγορικό κόσμο της χώρας μας και αποφάσισε :

Την ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ των μελών του Δ.Σ.Ι.:

-Από όλες τις ποινικές δίκες μέχρι και την 08.04.2024, ως κατεξοχήν δίκες με δημόσιο χαρακτήρα.

-Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής

εκτέλεσης  Τραπεζών και funds, καθώς και από δίκες συμφερόντων Τραπεζών και funds μέχρι και την 08.04.2024, ως αποτελούντων την χρηματοπιστωτική προέκταση του Κράτους και της Κυβέρνησης, με  αγαστή σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.

-Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ μέχρι και την 08.04.2024.

-Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν και πάντα, όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Ιωάννινα 28 Μαρτίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ