Ανακοινώσεις

Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/20.3.2020) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας δ

20 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/20.3.2020) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας δ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΗΜΜΈΝΗ 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 68/20.3.2020 ΦΕΚ 68/20.3.2020 Μέγεθος αρχείου: 260 KB