Ανακοινώσεις

Διαδικασία λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων μέσω του Δ.Σ.Ι.

14 Μαΐου 2020 Διαδικασία λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων μέσω του Δ.Σ.Ι.

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών και δικαστηρίων με ενέργειες του Δ.Σ. έχουν αναρτηθεί σταδιακά στο πεδίο μελών της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν από το Μονομελές, Πολυμελές και Εφετείο Ιωαννίνων από 12.3.2020. Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έχει φροντίσει και ενημερώνει το ίδιο με ηλεκτρονικό μήνυμα τον κάθε δικηγόρο ξεχωριστά για τις εκδοθείσες αποφάσεις.

Για την είσοδο στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας απαιτείται ως username ο αριθμός 22000 και στο τέλος αυτού συνεχόμενα ο αριθμός μητρώου του μέλους στον Δ.Σ.Ι. και ως password ο Α.Φ.Μ. του μέλους.

Το Δ.Σ. κατανοώντας την ανάγκη των μελών να λάβουν γνώση των δικαστικών αποφάσεων και να προετοιμάζουν την εργασία και τις υποχρεώσεις τους, με γνώμονα την ασφάλεια και υγεία όλων, προς αποφυγή εντάσεων και συνωστισμού ζήτησε και έλαβε την έγκριση του κ. Προέδρου Εφετών προκειμένου ο Δ.Σ.Ι. να μπορεί να λαμβάνει αθεώρητο αντίγραφο των δημοσιευθεισών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε το κάθε μέλος αφού εξετάσει προσεκτικά τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί και εφόσον κρίνει απαραίτητο ότι χρειάζεται απλό αθεώρητο αντίγραφο αυτών για γνώση, μπορεί να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameio@dsioan.gr  μήνυμα με τους αριθμούς των αποφάσεων που ενδιαφέρουν κάθε μέλος και στις οποίες παραστάθηκε ως πληρεξούσιος δικηγόρος, με συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση εξουσιοδότησης. 

Οι υπάλληλοι του ΔΣΙ θα φροντίζουν για την παραλαβή και επιστροφή του πρωτοτύπου της απόφασης στο αντίστοιχο δικαστήριο. Η κάθε απόφαση θα φωτοτυπείται από την επαγγελματία έκδοσης φωτοτυπιών στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου και θα χρεώνεται ο αντίστοιχος συνάδελφος.        

Ακολούθως ο κάθε δικηγόρος θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από τις υπαλλήλους του ΔΣΙ προκειμένου να προσέρχεται και παραλαμβάνει τα αντίγραφά του, καταβάλλοντας  πρώτα την αξία των φωτοτυπιών που του αναλογεί.

Παράκληση να υπάρξει συνέπεια προκειμένου να μην αναπαράγονται ασκόπως οι φωτοτυπίες.

Δεν είναι δυνατή η επικύρωση των αντιγράφων. Γίνεται προσπάθεια να παραλαμβάνει ο κάθε δικηγόρος και τα σχετικά της απόφασης.

  

 

Συνημμένα αρχεία:
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 12 KB