Ανακοινώσεις

Έναρξη πολιτικών Δικαστηρίων από 1.6.2020 - Αναστολή ποινικών δικαστηρίων έως 22.6.2020

15 Σεπτεμβρίου 2020 Έναρξη πολιτικών Δικαστηρίων από 1.6.2020 - Αναστολή ποινικών δικαστηρίων έως 22.6.2020

Με τον NOMO 4722/15.9.2020 παρατείνεται έως την 31.12.2020 η ισχύς των προσωρινών δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας (ατελώς αναβολές, ένορκες βεβαιώσεις κ.λπ) 

Με την Αριθμ. 43252/2020 απόφαση ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η υπ΄ αρ. 2199/30-6-2020 (Β΄ 2659) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: ”Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’  86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α’  75) και άλλες διατάξεις»“.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31.10.2020 Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4684/2020 "Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης"

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντινης και Παναγιωτης Γιαννόπουλος εκπόνησαν αναλυτικό Οδηγό για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (υπ’ αρ. 316/27.5.2020 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από 13.4.2020 ΠΝΠ) τον οποίο δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την ταχύτατη ανταπόκριση τους, για το εμπεριστατωμένο πόνημά τους που επιλύει μια σειρά από ζητήματα που έχουν ανακύψει και την αφιλοκερδή προσφορά τους στο σώμα.

Ακολουθούν συνημμένα τα ΦΕΚ με τους απαραίτητους Νόμους και την ΚΥΑ  

Συνημμένα αρχεία:
Νόμος 4689/20202 (ΦΕΚ 103Α /27.5.2020) Νόμος 4689/20202 (ΦΕΚ 103Α /27.5.2020) Μέγεθος αρχείου: 344 KB
Νόμος 4690/30.5.2020 ρυθμίσεις επανεκκίνησης ακροατηρίων Νόμος 4690/30.5.2020 ρυθμίσεις επανεκκίνησης ακροατηρίων Μέγεθος αρχείου: 610 KB
Σημείωμα για τις διατάξεις της τροπολογίας 316/27.5.2020 Σημείωμα για τις διατάξεις της τροπολογίας 316/27.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 284 KB
ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ 2033Β/28.5.2020 ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ 2033Β/28.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 125 KB
ΥΑ 43252/10.9.2020 ΦΕΚ 3871Β/2020 Παράταση ισχύος διατάξεων για προσημειώσεις ΥΑ 43252/10.9.2020 ΦΕΚ 3871Β/2020 Παράταση ισχύος διατάξεων για προσημειώσεις Μέγεθος αρχείου: 117 KB
ΚΥΑ 44564/18.9.2020 ΦΕΚ 4012Β-18.9.2020 αναστολή μεγαροσήμων ΚΥΑ 44564/18.9.2020 ΦΕΚ 4012Β-18.9.2020 αναστολή μεγαροσήμων Μέγεθος αρχείου: 106 KB
ΝΟΜΟΣ 4722/15.9.2020 Παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας ΝΟΜΟΣ 4722/15.9.2020 Παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας Μέγεθος αρχείου: 459 KB