Ανακοινώσεις

Σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

15 Μαΐου 2020 Σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Στο σημείο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και νομοθετήματα που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις και παράταση ισχύος των αδειών.      

Συνημμένα αρχεία:
ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής για αναστολή λειτουργίας υπηρεσίας υποδοχής 8.4.2020 ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής για αναστολή λειτουργίας υπηρεσίας υποδοχής 8.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 953 KB
ΓΓ Μεταναστευτικής πολιτικής για συμπλήρωση αδειών διαμονής για φοίτηση 3.4.2020 ΓΓ Μεταναστευτικής πολιτικής για συμπλήρωση αδειών διαμονής για φοίτηση 3.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 155 KB
ΓΓ Μεταναστευτικής για ανακαθορισμό αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής 13.4.2020 ΓΓ Μεταναστευτικής για ανακαθορισμό αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής 13.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 461 KB
ΓΓ Μεταναστευτικής για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών 22.4.2020 ΓΓ Μεταναστευτικής για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών 22.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 234 KB
ΓΓ Μεταναστευτικής για μέτρα στην υποδοχή κοινού 22.4.2020 ΓΓ Μεταναστευτικής για μέτρα στην υποδοχή κοινού 22.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 482 KB
Δ/νση Μετανάστευσης για άδειες διαμονής προς πολίτες για φοίτηση 22.4.2020 Δ/νση Μετανάστευσης για άδειες διαμονής προς πολίτες για φοίτηση 22.4.2020 Μέγεθος αρχείου: 1011 KB
Υπουργείο Μετανάστευσης για δημοσίευση της από 1.5.2020 ΠΝΠ Υπουργείο Μετανάστευσης για δημοσίευση της από 1.5.2020 ΠΝΠ Μέγεθος αρχείου: 2.18 MB
ΚΥΑ παράτασης ισχύος αδειών παραμονής ΦΕΚ Β 1656/4.5.2020 ΚΥΑ παράτασης ισχύος αδειών παραμονής ΦΕΚ Β 1656/4.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 119 KB
Δ/νση Μετανάστευσης για παράταση ισχύος αδειών διαμονής 5.5.2020 Δ/νση Μετανάστευσης για παράταση ισχύος αδειών διαμονής 5.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 1014 KB
ΠΝΠ από 1.5.2020 για μέτρα λόγω πανδημίας ΦΕΚ Α 90/1.5.2020 ΠΝΠ από 1.5.2020 για μέτρα λόγω πανδημίας ΦΕΚ Α 90/1.5.2020 Μέγεθος αρχείου: 218 KB