Ανακοινώσεις

Συνεχής ενημέρωση για οίκοθεν προσδιορισμούς, πράξεις και εκθέματα στο κλειστό πεδίο μελών.

30 Ιουλίου 2020 Συνεχής ενημέρωση για οίκοθεν προσδιορισμούς, πράξεις και εκθέματα στο κλειστό πεδίο μελών.

Επισκεφθείτε το κλειστό πεδίο μελών (usernam : 22000 και ο ΑΜ στον ΔΣΙ password : ο ΑΦΜ του μέλους) και θα βρίσκετε συνεχή ενημέρωση για εκθέματα, υπηρεσίες, πινάκια πράξεις επαναπροσδιορισμού. 

Οι δικηγόροι άλλων δικηγορικών Συλλόγων μπορούν να καλούν στη γραμματεία του ΔΣΙ (2651037858) για να έχουν πρόσβαση στις πράξεις επαναπροσδιορισμού και στα νέα πινάκια και εκθέματα. 

Αναρτήθηκαν από 28.7.2020 νέες πράξεις του κ. Προέδρου Εφετών για οίκοθεν προσδιορισμούς. 

Αναρτήθηκαν τα εκθέματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τις δικασίμους του μηνός Σεπτεμβρίου 2020   

Καταβάλουμε προσπάθεια να δοθεί κωδικός πρόσβασης στο κλειστό πεδίο μελών για τα μέλη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα πινάκια και εκθέματα με τις επαναπροσδιορισθείσες υποθέσεις.   

Αναρτήθηκαν διάφορα πινάκια και για 2.9.2020 (πρώτη φορά σε ηλεκτρονική μορφή από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) με τις ματαιωθείσες και επαναπροσδιορισθείσες οίκοθεν υποθέσεις. Και για το εφετείο Κέρκυρας και για Ειρηνοδικεία Αμαλιάδας κ.λπ. 

Με την ολοκλήρωση του επαναπροσδιορισμού όλων των υποθέσεων όλων των δικασίμων, θα αναρτηθούν όλα τα πινάκια των δικασίμων της αναστολής ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για όλες τις υποθέσεις των μελών. 

Αναρτήθηκε το πινάκιο ειδικής διαδικασίας εμβόλιμης δικασίμου 17.6.2020 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΚΑΙ εκουσίας.

Αναρτήθηκαν οι αναβολές της δικασίμου 3.6.2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων θα αναρτηθούν τα πινάκια με ονόματα.

Αναρτώνται συνεχώς πινάκια και πράξεις