Ανακοινώσεις

Υποχρεωτική Χρήση μη χειρουργικής μάσκας για όλους εντός των ακροατηρίων - Νέα ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων από 16.7.2020 έως και 15.9.2020

16 Ιουλίου 2020 Υποχρεωτική Χρήση μη χειρουργικής μάσκας για όλους εντός των ακροατηρίων  - Νέα ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων από 16.7.2020 έως και 15.9.2020

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων παρέχει μάσκες μίας χρήσης στους Δικηγόρους για την είσοδο και παραμονή τους εντός του Δικαστικού Μεγάρου και συνεχίζει να παρέχει αντισηπτικό για όλους στις ανέπαφες συσκευές που έχει προμηθευτεί και τοποθετήσει στην είσοδο του Μεγάρου, στην είσοδο των ακροατηρίων και σε όλους τους ορόφους του Δικαστικού Μεγάρου.

Είναι απαραίτητο να προσαρμοστούμε όλοι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να εφαρμοστεί εκ νέου αναστολή και περιορισμοί κίνησης !! 

Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλοι τηρώντας τις οδηγίες προστασίας κάτω από τις νέες συνθήκες!    

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  (ΦΕΚ Β 2865/14.7.2020) η ΚΥΑ υπ´ αριθ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 44822 με την οποία καθορίζονται νέοι  κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα :

1. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

2. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως τα κάτωθι υγειονομικά μέτρα:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων),

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

 

Ακολουθούν ΟΔΗΓΙΕΣ από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.         

Συνημμένα αρχεία:
Ειρηνοδικείο ανακοίνωση λειτουργίας 16.7.2020 μέτρα προστασίας Ειρηνοδικείο ανακοίνωση λειτουργίας 16.7.2020 μέτρα προστασίας Μέγεθος αρχείου: 34 KB
ΦΕΚ 2865/14.7.2020 ΚΥΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΦΕΚ 2865/14.7.2020 ΚΥΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ Μέγεθος αρχείου: 118 KB