Νέα & Ανακοινώσεις

ΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

09 August 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

γνωρίζετε καλά ότι το καλοκαίρι του 2018 έγινε μια προσπάθεια από τον Σύλλογο με τη βοήθεια των ασκουμένων και ταξινομήθηκαν αλφαβητικά τα σχετικά των δικαστηρίων, για τα οποία είχαν εκδοθεί αποφάσεις μέχρι τον Μάιο του 2018.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατέβαλαν και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, φροντίζοντας να μας παραδίδουν τα σχετικά κατά την έκδοση και παραλαβή της κάθε απόφασης. Πραγματικά υπάρχει κάποια βελτίωση στην ανταπόκριση των Δικηγόρων

αλλά χωρίς όμως να εξαλείφεται το φαινόμενο της άφεσης και στοίβαξης των σχετικών. Είναι ανάγκη συνάδελφοι, πριν την έναρξη του νέου δικαστικού έτους,να μεριμνήσουμε όλοι, να διαθέσουμε λίγο χρόνο και να παραλάβουμε τους φακέλους

με τα σχετικά μας, τόσο από το Εφετείο, όσο και από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο, πριν τη συγκέντρωση ακόμη περισσότερων σχετικών, αποσυμφορίζοντας τους διαδρόμους και βελτιώνοντας την εικόνα των δικαστηρίων.  Επίσης δίπλα από

το φωτοτυπικό στο υπόγειο, υπάρχουν ακόμη φάκελοι σχετικών από την περσινή ταξινόμηση, οι οποίοι δεν έχουν παραληφθεί από τα μέλη του Συλλόγου μας.  Είναι υποχρέωση του κάθε δικηγόρου να συγκεντρώνει τα σχετικά του μόνος  του.

Θερμή παράκληση να μην επαναληφθούν οι άθλιες εικόνες στοιβαγμένων φακέλων στους διαδρόμους των δικαστηρίων. 

Εκ μέρους του ΔΣ